Werkwijze

  • Intake gesprek met directie en key decision makers
  • Bespreken van de doelstellingen
  • Bespreken van de huidige situatie
  • Project definieren en deadline afstemmen
  • Opstart project met op maat actieplan met duidelijke timings